Kontakt

Herkules Stadion:
Sondre Norheims veg 20
3734 Skien

Postadresse:
Herkules Friidrett
Postboks 188
3701 Skien

Leder

Stig Larsgaard
Mail: stig-lar@online.no
Tlf: 91130260

Trenere

Langsprint og mellomdistanse:

Odd Roger Undseth
Mail: oundseth@online.no
Tlf: 920 39 021

Rikke Valen
Mail: Rikke.Valen@t-fk.no
Tlf: 957 78 792

Sprint:

Rune Wiborg
Mail: rwib@online.no
Tlf: 926 25 594

Ungdom 10-15 år:

Jørn Johnsen
Mail: jorn.johnsen@sthf.no
Tlf: 977 05 202

Steinar Jordbakke
Tlf: 911 35 055

Rekrutter 7-10 år:

Christian Hellstrøm
Tlf: 918 75 929

Kastgruppe:
Kontaktperson Hulda Ragnarsdottir
Mail: huldaragnarsdottir@hotmail.com

Sportslig leder
Jens Kortner
Mail: jkortner@gmail.com
Tlf: 905 43 027

Utøverrepresentanter

Even Dale
Mail: Evendale@outlook.com
Tlf: 902 78 917

Halvor Nymoen Winberg
Mail: winberghalvor@gmail.com
Tlf: 918 13 652

Web-ansvarlig
Endre Røsaker
Mail: endre_rosaker@sf-nett.no

Påmeldingsansvarlig
Erik Sigurdsen
Tlf: 982 96 109

 

Styret i Herkules Friidrett:

Gunnar Olsen: gunno3@online.no

Hulda: huldaragnarsdottir@hotmail.com

RuneK: leokris@online.no

Lars Dale: larsdale.ld@gmail.com

Randi Gunleikskås: randi@gunleikskaas.no

StigL: stig-lar@online.no

RuneW: rwib@online.no