Online påmelding for Herkules Fiidrett

Dato Stevne - påmelding Klubb Innbydelse Påmeldingsfrist Overnatting

Viktig melding ang. påmelding

Ikke benyttet påmelding:
I fjor brukte klubben mange penger på å betale for påmeldinger som ikke ble benyttet. For å unngå dette, blir dere nå belastet med påmeldingsavgiften hvis dere ikke stiller til start. Dette gjelder også eventuelle bestilte overnattinger, flyreiser m.m.

Etteranmeldinger:
Vi bruker også mange penger på etteranmeldinger, som koster klubben dobbelt så mye som ved vanlig påmelding. For å forsøke å spare inn på vårt budsjett, vil det derfor ikke være mulig å etteranmelde seg på stevner i år. Vi opplevde også i fjor at det ble store etteranmeldinger på egne stevner som f. eks. Herkuleslekene. Dette fører til store omveltninger for de som sitter i sekretariatet og de som står som øvelsesansvarlige. Det vil derfor ikke godtas etteranmeldinger på disse stevnene heller.

Påmeldinger:
Alle fra 10 år og oppover må melde seg på selv. Dere vil finne rettledning på dette under linken PÅMELDING som står øverst på denne siden. Trenere vil minne på stevner på treninger, og hjemmesiden vil være oppdatert.
Har du noe spørsmål?
Send mail til post@herkulefriidrett.no